Bizarre feiten

Bizarre feiten

De voedselbanken zetten 10 bizarre feiten en cijfers over armoede, honger en voedselverspilling op een rij.

1. De voedselbanken voorzien wekelijks 34.000 kinderen van voedsel. Dat komt overeen met tweemaal een vol Parkstad Limburg Stadion.

2. In Nederland leven 288.000 kinderen in armoede (1). Voedselbanken helpen door voedseltekort dus slechts de armste kinderen binnen deze groep.

3. Gemiddeld 1 op de 8 kinderen gaat zonder ontbijt naar school.

4. Het Sociaal Cultureel Planbureau en het Nibud hanteren een minimale leefgeldnorm voor een volwassene met 1 kind van € 612 per maand. De leefgeldnorm van de voedselbanken is veel lager en bedraagt momenteel € 250 voor een volwassene met 1 kind. Onze norm is louter
gebaseerd op de hoeveelheid voedsel die wij ontvangen en niet op basis van de vraag naar onze noodhulp.

5. 8 % van de mensen die in armoede leven heeft onvoldoende geld voor een volwaardige warme maaltijd om de dag.

6. Er is in Nederland meer dan voldoende goed voedsel beschikbaar (dat nu nog vernietigd wordt) om alle mensen in armoede te voorzien van een goed ontbijt en een dagelijkse warme maaltijd.

7. Wekelijks zamelen de voedselbanken 750.000 voedingsmiddelen in. Jaarlijks redden we dus 40 miljoen producten van vernietiging. Wij schatten de winkelwaarde hiervan op zo’n € 60 miljoen euro.

8. Het door de voedselbanken ingezamelde voedsel is slechts 0,5% van de totale hoeveelheid voedsel die in Nederland verspild wordt: 2 miljard kilo met een geschatte waarde van € 4,4 miljard. (2)

9. Er zijn 164 voedselbanken lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Gezamenlijk hebben ze 520 uitgiftepunten verspreid over ruim 95 % van alle gemeenten.

10. Het werk bij de voedselbanken wordt uitgevoerd door ruim 10.000 vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Tijdens Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag staan armoede en honger wereldwijd centraal. De doelstellingen van Voedselbanken Nederland en haar leden zijn bestrijding van armoede en voedselverspilling. De voedselbanken in Nederland vinden het onacceptabel dat goed voedsel wordt weggegooid terwijl er mensen in armoede leven en honger hebben.

Wat 14 jaar geleden begon als één voedselbank in Rotterdam is nu uitgegroeid tot een vereniging met 164 voedselbanken, 520 uitgiftepunten en 8 distributiecentra verspreid over heel Nederland.

In 2015 redden de voedselbanken 40 miljoen producten van vernietiging. De vrijwilligers van de voedselbanken, voorzien elke week 90.000 mensen (De Kuip en het PSV Stadion samen) van veilig voedsel. 34.000 daarvan zijn kinderen. Voedselbanken Nederland is een particuliere organisatie. Al het werk bij de Vereniging en haar voedselbanken wordt gedaan door vrijwilligers. Inmiddels meer dan 10.000. Niemand wordt betaald. Voedsel wordt gratis verkregen. Voedselbanken zijn geheel afhankelijk van donaties om de operationele kosten (benzine, vervoer, huur, verzekering, opslag etc.) te dekken. De gemiddelde operationele kosten per voedselpakket bedragen € 3,50.

(1) Bron: Armoede in kaart 2016, Sociaal Cultureel Planbureau (kinderen onder 13 jaar)
(2) Bron: WUR-Monitor Voedselverspilling