Home

Welkom bij de Voedselbank Venlo!

Soms zit het mee en soms zit het héél erg tegen!

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens.
De missie van onze Voedselbank is om mensen in de gemeenten Venlo en Beesel, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen wekelijks van een zo gezond mogelijk en gevarieerd voedselpakket te voorzien.
Hiervoor werken de 65 onbezoldigde vrijwilligers van de Voedselbank Venlo samen met bedrijven, supermarkten en andere instellingen die ons voorzien van voedsel, goederen en/of diensten. Hierdoor maken zij de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten mogelijk. Ook giften van fondsen en particuliere donateurs zorgen ervoor dat we ons werk kunnen uitvoeren.
Zo slaan we samen een brug tussen de nodeloze verspilling van goed voedsel en het bestrijden van armoede in Venlo en Beesel.

Op deze website vindt u alle informatie over onze organisatie. Ook bieden wij u graag de gelegenheid om ons te ondersteunen met geld, voedsel, goederen of uw vrijwillige inzet om ons belangrijke werk mogelijk te maken.

Contact gegevens

Stichting Voedselbank Venlo
Kaldenkerkerweg 55
5913 AC Venlo

IBAN NL39RABO0173844693 

Openingstijden:

  • Woensdag van 11.00-17.00 uur
  • Donderdag van 10.00-17.00 uur

Voor intake
intake@voedselbankvenlo.nl

077 – 234 08 44 

Voor aanbieden van voedsel / logistiek
logistiek@voedselbankvenlo.nl

077 – 234 08 44

Voor alle andere vragen / secretariaat:
secretariaat@voedselbankvenlo.nl