Klachtenregeling Voedselbank Venlo

Klachtenregeling Voedselbank Venlo

Bij de Voedselbank Venlo werken ruim 70 vrijwilligers aan de uitgifte van voedselpakketten aan mensen die dat nodig hebben. Met zoveel vrijwilligers kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan. Dat kan komen door de werksituatie of door opmerkingen of gedrag van een andere vrijwilliger, coördinator, of van een bestuurslid.

Ook kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt de vrijwilliger plezier in het werk wat opgelost moet worden.

Daarvoor is een klachtenregeling ontwikkeld en een vertrouwenspersoon aangesteld.

Dit document is hier terug te vinden en in de organisatieklapper van de Voedselbank Venlo.