Cliënten

Belangrijke informatie voor onze cliënten m.b.t. het corona virus

 

Voedselbank Venlo blijft open zolang als verantwoord is. We volgen in deze de richtlijnen van het RIVM, GGD en voedselbank Nederland.

Om mee te helpen om besmetting met het corona virus te voorkomen heeft de voedselbank Venlo de volgende maatregelen genomen:

 • Bij verkoudheid en/of hoesten/niezen niet naar de voedselbank komen!!
 • Handen wassen voordat u komt.
 • Geen hand geven.
 • Het gezicht niet aanraken en/of vegen.
 • In ellenboog niezen of hoesten.
 • Niet over de streep komen in de wachtruimte.
 • Afstand houden 1,5 meter

 

 

Informatie inwinnen kan op woensdag en donderdag tussen 10 en 17 uur.

intake@voedselbankvenlo.nl  of bellen met 077 2340844

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en in ieders belang om verdere besmetting te voorkomen!

Aanvragen voedselpakket

Iedereen in de gemeenten Venlo en Beesel kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een uitkering, ouders met een laag inkomen, langdurige werklozen, mensen met een schuldsanering zijn voorbeelden van onze huidige cliënten.

Bij de  beoordeling gaat de voedselbank uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, elektra en verzekeringen, schulden etc.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Wanneer het besteedbaar bedrag voor de huishouding (leefgeld) lager is dan de volgende bedragen kan het huishouden in aanmerking komen voor een voedselpakket:

 • één persoonshuishouden:  300 euro per maand
 • meer persoonshuishoudens:
  – per persoon (volwassene/kind) 110 euro erbij

Als U denkt in aanmerking te komen voor een gratis wekelijks voedselpakket, vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen U dan z.s.m. uit voor een intakegesprek in Venlo.

Indien u geen e-mail heeft kunt u informatie inwinnen: 077 2340844
Dit kan alleen op donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
Tijdens het intakegesprek zal uw financiële situatie worden getoetst.

Let op!  Als je geen mail ontvangt kijk dan in je spam folder en voeg intake@voedselbankvenlo.nl toe aan je lijst van veilige afzenders!