Uw mening graag laten horen?

Uw mening graag laten horen?

Samen met Ryan Hardstaffe zijn wij de uitdaging aangegaan om een onderzoek te starten.Het onderzoek vindt plaats in het kader van een marketing afstudeeropdracht.  Het doel van de opdracht is om de online marketingactiviteiten te verbreden en inzicht te krijgen in de donatiemogelijkheden.
De belangrijkste stap is om de mening over de Voedselbank Venlo in kaart te brengen.
Wat vindt u van ons? Heeft u verbeterpunten? Zijn wij voldoende zichtbaar?
Dat zijn vragen die wij graag beantwoord zien, zodat wij ons kunnen aanpassen aan bij donateurs levende wensen en behoeften.
Hierdoor hopen wij dat doneren in de toekomst makkelijker en toegankelijker wordt.
Dit leidt tot meer donaties waardoor wij meer mensen kunnen helpen om te voorzien in hun primaire levensbehoeften.  

Uw mening graag laten horen? Vul dan de vragenlijst in door naar de volgende link te gaan:  https://forms.gle/y4F61hgDrzSgnegz6

Hartelijk dank voor uw medewerking!