Vrienden van de Voedselbank

Er zijn heel veel organisaties, groot en klein, van wie de Voedselbank Venlo steun krijgt.
Hieronder de bedrijven en organisaties die ons structureel en ruimhartig ondersteunen en waar we dus heel blij mee zijn.