Wist je dat

Wist je dat

Het totaal aantal mensen dat vorig jaar landelijk een beroep deed op een pakket van de voedselbank is gestegen met 8%
Het nu ruim 160.000 mensen betreft;
Dit ook komt door voorgestelde drempelverlagende maatregelen van o.a. voedselbank Nederland;
Er ondanks de economische groei een groep is die achterblijft;
Dat hun inkomen een stuk verder onder de armoedegrens ligt dan een paar jaar geleden;
Deze mensen klem zitten tussen hogere vaste lasten en inkomens die niet meestijgen, zoals bv. niet te vinden betaalbare huurwoningen;
Er steeds meer mensen langer dan 3 jaar bij de voedselbank blijven;
We moeten oppassen dat we geen structurele oplossing worden voor een maatschappelijk probleem;
We er in principe voor noodhulp zijn;
De echte oplossing bij de overheid ligt;