Ik zoek hulp

Als u denkt in aanmerking te komen voor voedselondersteuning, vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen u dan z.s.m. uit voor een intakegesprek in Venlo.

Welkom bij de voedselbank Venlo

Soms zit het mee en soms zit het héél erg tegen! Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens.

De missie van onze Voedselbank is om mensen in de gemeenten Venlo en Beesel, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Elke week kunnen klanten bij ons boodschappen doen die passen bij
hun persoonlijke omstandigheden.

 Hiervoor werken de 111 onbezoldigde vrijwilligers van de Voedselbank Venlo samen met bedrijven, supermarkten en andere instellingen die ons voorzien van voedsel, goederen en/of diensten. Hierdoor maken zij de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten mogelijk. Ook giften van fondsen en particuliere donateurs zorgen ervoor dat we ons werk kunnen uitvoeren. Zo slaan we samen een brug tussen de nodeloze verspilling van goed voedsel en het bestrijden van armoede in Venlo en Beesel.

Op deze website vindt u alle informatie over onze organisatie. Ook bieden wij u graag de gelegenheid om ons te ondersteunen met geld, voedsel, goederen of uw vrijwillige inzet om ons belangrijke werk mogelijk te maken. Wij zijn voor de dagelijkse kosten in belangrijke mate afhankelijk van donaties van particuliere en institutionele donateurs. Heeft u vragen die niet op deze website beantwoord worden, neem dan contact met ons op.

secretariaat@voedselbankvenlo.nl