Organisatie en bestuur

Organisatie

De stichting Voedselbank Venlo is aangesloten bij De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en werkt op regionale basis samen met de andere voedselbanken in Limburg (Peel en Maas, Limburg- Noord, Limburg- Midden, Limburg- Zuid, Weert).

De Voedselbank Venlo is een “platte organisatie”; de verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk neergelegd in de organisatie.

Een zestal  teams zijn de pijlers van de Voedselbank-organisatie:

  • Intake
  • Transport
  • Logistiek
  • Catering
  • ICT en technische dienst
  • Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Venlo bestaat uit de volgende onbezoldigde vrijwilligers:

Miriam Krijnsen

Voorzitter

Petra Dammeijer

Vrijwilligers, PR en evenementen

Emile  Boderie

Voorraad/Logistiek

Kai Gerards

Gebouw, Arbo, Voedselveiligheid

Mimi Leenders

Ondersteuning

 

Harry Jacobs

Voedselverwerving en fondsenwerving

Joost Bosch

Financiën