Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een pakket aanvragen?

Bij Voedselbank Venlo meld je je op eigen initiatief aan. Een verwijzing door een instantie is niet noodzakelijk.

Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?

Dat is zeer beperkt mogelijk en alleen in overleg.

Neemt de Voedselbank ook kleding, speelgoed e.d. aan voor de pakketten?

De Voedselbank neemt geen kleding, speelgoed of witgoed aan. U kunt daarvoor terecht bij andere organisaties.

Hoe garandeert de Voedselbank privacy?

De Voedselbank houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarin de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd.

Wanneer en waar worden de pakketten uitgedeeld?

De Voedselbank Venlo is wekelijks op donderdagmiddag geopend voor het uitdelen van de pakketten.
Kijk bij onze uitgiftepunten voor meer informatie.

Kan de Voedselbank ook helpen met schulden?

Nee, dat doet de Voedselbank niet.

Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum en/of is het nog wel eetbaar?

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de Voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Hoe lang krijg ik het voedselpakket?

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, heeft uw huishouden maximaal 3 jaar lang recht op een voedselpakket.

Ik kan het pakket een keer niet komen ophalen; wat moet ik doen?

U kunt dan contact opnemen met intake@voedselbankvenlo.nl

Of telefonisch afmelden. Let op: alleen op donderdag van 09.30 tot 11.30 uur via nummer 06 4801 6316

Waarom laten we het verstrekken van voedselpakketten niet aan de overheid over?

Politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d..

Waar kan ik voedsel doneren?

Levensmiddelen kunnen worden aangeboden via 06 – 55 50 5050 of

logistiek@voedselbankvenlo.nl