Missie, visie en beleid

Missie

Meer 11.352 mensen leven in gemeente Venlo onder de armoedegrens waarvan 2483 kinderen jonger dan 18 jaar. 

Voedselbank Venlo biedt -tijdelijk- wekelijks gezonde voedselproducten leveren aan klanten die deze ondersteuning tijdelijk nodig hebben.

Ook willen wij een ontmoetingsplaats zijn om sociale verbinding te bevorderen.

Visie 

Om de actueel 480 huishoudens (die voldoen aan criteria Voedselbank Venlo) van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. 

Samen bestrijden wij zo voedseloverschotten en zorgen dat het milieu minder wordt belast. 

Gezond voedsel is relatief duurder en zal daarom door klanten zelf minder vaak worden gekocht. Het is echter belangrijk voor een goede gezondheid. 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk verse en gezonde producten aan te bieden in de winkel. 

Zelfredzaamheid van onze klanten blijft belangrijk. Daarvoor verstrekken we informatie (daar waar dat passend is) over andere lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. 

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De Voedselbank zelf wil een plek zijn waar klanten kunnen rekenen op een warm welkom. Een plek waar klanten een luisterend oor vinden, hun verhaal kwijt kunnen en contacten kunnen leggen.

Beleid

  • Voedselbank Venlo biedt gezonde voedselproducten aan met daarin zoveel mogelijk verse producten.
  • Voedselbank Venlo spreekt de zelfredzaamheid van klanten aan en geeft, indien passend,  informatie over andere hulp- en ondersteuningsmogelijkheden.
  • Voedselbank Venlo onderhoudt een uitgebreid netwerk van leveranciers van gezonde voeding en sponsoren voor financiële ondersteuning. Dat netwerk breiden wij verder uit. 
  • Voedselbank Venlo werkt met ruim 100 vrijwilligers die allemaal onbezoldigd zijn en waarbij een open oor en vriendelijkheid centraal staan.
  • Voedselbank Venlo draagt haar beleid krachtig uit naar belanghebbenden zoals leveranciers, sponsoren, overheden, serviceclubs, organisaties op het gebied van zorg en welzijn, scholen, etc.
  • Jaarverslagen en Jaarplannen.