Missie, visie en beleid

Missie

De Voedselbank Venlo wil wekelijks gezonde voedselproducten leveren aan cliënten die deze ondersteuning tijdelijk nodig hebben en wil een ontmoetingsplaats zijn om sociale cohesie te bevorderen.

Visie 

In Venlo leven meer 11.352 mensen onder de armoedegrens waarvan 2483 kinderen jonger dan 18 jaar. De Voedselbank Venlo helpt actueel 480 huishoudens (voldoen aan criteria Voedselbank Venlo) door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Gezond voedsel is relatief duurder en zal daarom door cliënten zelf minder vaak worden gekocht, terwijl het in belangrijke mate bijdraagt aan een goede gezondheid. Daarom streeft de Voedselbank Venlo ernaar zoveel mogelijk verse en gezonde producten aan te bieden in de winkel. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, verstrekken we informatie (daar waar dat passend is) over andere lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. De Voedselbank zelf wil een plek zijn waar cliënten kunnen rekenen op een warm welkom, contact kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen.

Beleid

  • De Voedselbank Venlo straalt een warm welkom uit naar cliënten die voldoen aan de criteria en voorwaarden van de Voedselbank en is een ontmoetingsplaats waar cliënten een luisterend oor vinden, hun verhaal kwijt kunnen en contacten kunnen leggen.
  • De Voedselbank Venlo spreekt de zelfredzaamheid van cliënten aan en geeft, indien passend,  informatie over andere hulp- en ondersteuningsmogelijkheden.
  • De Voedselbank Venlo biedt gezonde voedselproducten aan met daarin zoveel mogelijk verse producten. Daarvoor is nodig dat de Voedselbank  een uitgebreid netwerk van gezond voedsel leveranciers onderhoudt en dat netwerk steeds weer uitbreidt.
  • De voedselbank Venlo werkt met vrijwilligers die allemaal onbezoldigd zijn en waarbij een open oor en vriendelijkheid centraal staan, zowel naar cliënten toe als onderling.
  • De Voedselbank Venlo onderhoudt en breidt haar netwerk uit van sponsoren voor financiële ondersteuning.
  • De Voedselbank Venlo draagt haar beleid krachtig uit naar belanghebbenden zoals leveranciers, sponsoren, overheden, serviceclubs, organisaties op het gebied van zorg en welzijn, scholen, etc
  • Jaar verslagen en Jaarplannen