Voedselveiligheid

Op  28 maart 2019 hebben we wederom een 100% score bereikt op het gebied van voedselveiligheid. Hier zijn we natuurlijk heel trots op en blij mee. Zie hieronder de felicitaties van Voedselbanken Nederland:

Van inspectiebedrijf Houwers ontvingen wij een kopie van het inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 28 maart 2019 hebben zij vastgesteld dat uw voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek Voedselveiligheid 2019. 

Ik wil u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau. 

Deze felicitaties krijgt u ook namens de werkgroep waarborging voedselveiligheid en het team voedselveiligheid. 

De Nederlandse Vereniging van Voedselbanken heeft in nauwe samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)  het handboek voedselveiligheid voor Voedselbanken samengesteld.

Het waarborgen van de voedselveiligheid is voor Voedselbank Venlo een zeer belangrijk onderwerp.

Het eerder genoemde  “handboek” is voor Voedselbank Venlo de leidraad hoe om te gaan met het aangeboden voedsel, de ruimten waarin wordt gewerkt, de hygiëne en de vrijwilligers die er werken.

Sedert 2013 wordt Voedselbank Venlo en haar uitdeelpunten ieder jaar aan de hand van dit handboek ge-audit  door een professionele inspectiedienst (Houwers Groep) op het gebied van voedselveiligheid.

Belangrijkste controle aspecten:

  • KOELKETENBEWAKING
  • HOUDBAARHEIDSDATUM THT EN TGT
  • PERSOONLIJKE HYGIËNE
  • SCHOONMAAK
  • PLAAGDIERENBESTRIJDING

Om op dit niveau te kunnen werken vergt voortdurend een grote discipline en zelfcontrole van onze vrijwilligers. Jaarlijks worden de vrijwilligers als ondersteuning bijgeschoold.