Voedselveiligheid

In januari 2023 hebben we wederom een 100% score bereikt op het gebied van voedselveiligheid. Hier zijn we natuurlijk heel trots op en blij mee. 

De Nederlandse Vereniging van Voedselbanken heeft in nauwe samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)  het handboek voedselveiligheid voor Voedselbanken samengesteld.

Het waarborgen van de voedselveiligheid is voor Voedselbank Venlo een zeer belangrijk onderwerp.

Het eerder genoemde  “handboek” is voor Voedselbank Venlo de leidraad hoe om te gaan met het aangeboden voedsel, de ruimten waarin wordt gewerkt, de hygiëne en de vrijwilligers die er werken.

Sedert 2013 wordt Voedselbank Venlo  ieder jaar aan de hand van dit handboek ge-audit  door een professionele inspectiedienst (Houwers Groep) op het gebied van voedselveiligheid.

Belangrijkste controle aspecten:

  • koelketenbewaking
  • houdbaarheidsdatum tht en tgt
  • persoonlijke hygiëne
    schoonmaak
  • plaagdierenbestrijding

Om op dit niveau te kunnen werken vergt voortdurend een grote discipline en zelfcontrole van onze vrijwilligers. Jaarlijks worden de vrijwilligers als ondersteuning bijgeschoold.