Extra informatie voor klanten

Belangrijke informatie voor onze klanten.

Informatie inwinnen kan op woensdag en donderdag tussen 10 en 17 uur. intake@voedselbankvenlo.nl of bellen met 077 2340844

Aanvragen voedselpakket

Iedereen in de gemeenten Venlo en Beesel kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een uitkering, ouders met een laag inkomen, langdurige werklozen, mensen met een schuldsanering zijn voorbeelden van onze huidige cliënten.

Bij de beoordeling gaat de voedselbank uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, elektra en verzekeringen, schulden etc.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Wanneer het besteedbaar bedrag voor de huishouding (leefgeld) lager is dan de volgende bedragen kan het huishouden in aanmerking komen voor een voedselpakket:

  • één persoonshuishouden: 300 euro per maand
  • meerpersoonshuishoudens:
    – per persoon (volwassene/kind) 110 euro erbij
    Als U denkt in aanmerking te komen voor een gratis wekelijks voedselpakket, vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen U dan z.s.m. uit voor een intakegesprek in Venlo.

Indien u geen e-mail heeft kunt u informatie inwinnen: 077 2340844. Dit kan alleen op donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
Tijdens het intakegesprek zal uw financiële situatie worden getoetst.