De Voedselbank Venlo maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland.

De Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht en maakt sinds 2008 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.

Iedere week worden op donderdag vanuit vier uitgiftepunten 345 voedselpakketten uitgedeeld aan evenzoveel huishoudens.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet voldaan worden aan de criteria en regels zoals die zijn vastgesteld door de Voedselbank Venlo.

De Voedselbank Venlo werkt als organisatie nauw samen met instanties in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

De vrijwilligers die bij de Voedselbank Venlo werken doen dit volledig onbetaald.

Voor het voedsel en de financiële middelen is de Voedselbank Venlo volkomen afhankelijk van donateurs en sponsoren.

De Voedselbank Venlo werkt volgens de standaarden van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en heeft code groen, de hoogste standaard op het gebied van voedselveiligheid.